Ние подготвуваме медицински персонал и
персонал за нега спремни за германскиот пазар

ЗА КАНДИДАТИ

Заинтересирани сте за обука во нашиот училишен центар?
Тогаш одете на следниот линк

ЗА РАБОТОДАВАЧИ

Барате медицински персонал или персонал за нега?
Тогашодете на следниот линк