Ne bëjmë stafin e medicines dhe
infermieret të përshtatshme për tregun gjerman

Për aplikuesit

A jeni i interesuar për një profesion në një nga qendrat tona të stërvitjes?
Atëherë vazhdon këtu

Për kompanitë

A po kërkoni stafin e medicines ose infermier?
Atëherë vazhdon këtu