Mi pripremamo zdravstvene radnike i osoblje u
medicinskoj nezi da budu spremni za nemačko tržište

Za kandidate

Interesuje Vas obuka u nekom od naših centara za obuku?
Onda krenite odavde

Za poslodavce

Tražite zdravstvene radnike ili pesonal za medicinsku negu?
Onda krenite odavde